Keelekümblus

Mis on keelekümblus?
Keelekümblus on õppevorm, mida rakendatakse Eestis riikliku programmina – eesti keele kui teise keele paremaks omandamiseks. Keelekümblusprogrammis õpitakse vähemalt 50% ainetest sihtkeeles (käesoleval juhul eesti keeles). Metoodika võimaldab lapsel omandada eesti keelt kõrgel tasemel, sealjuures kahjustamata tema emakeelt. Eesti keelt õpitakse seda aktiivselt kasutades, sh erinevaid aineid õppides. Keelekümbluse eesmärgiks on võrdselt head oskused nii emakeeles kui ka eesti keeles.

Alates 2019. a. 1.septembrist on avatud lasteaias keelekümblusrühm osalise keelekümblusega. Õppe- ja kasvatustööd kavandades juhindub õpetaja väljatöötatud keelekümblusprogrammist. Õppekava valdkonnad on omavahel integreeritud.  Keelekümblusrühma õpitulemused lähtuvad koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast ning ei erine lapsele esitatavate koolivalmiduse nõuete osas. 

Keelekümblus on meie lasteaias edukas. Samuti oleme saavutanud vanemate usalduse ja toetuse. See kõik on saavutatud läbi sihikindla töö ja pühendumise. Meil on palju lapsevanemaid, kes soovivad panna oma lapse keelekümblusrühma – keelekümblus peab kindlasti jääma – jätkuma ning isegi laienema. Peamine on säilitada kvaliteet  ja ka areneda edasi.

Ajalugu

Keelekümbluse alguseks loetakse aastat 1965, mil Kanada lapsevanemate algatusel hakkasid ingliskeelsetest kodudest pärit lapsed kõiki aineid õppima prantsuse keeles.

Eestis alustati keelekümbluse kavandamisega 1998. aastal, esimesed keelekümblusklassid avati 2000. aastal. Programmi rakendamist toetasid Eesti Haridus- ja Teadusministeerium (HTM), Toronto Koolivalitsus ja Soome Kooliamet.

Keelekümblust ohjab HTMi toel ning rahastusel alates 2013. aastast Innove.

Hetkeseisul tegeleb sellega Haridus-ja Noorteamet.