Õppetegevuse korraldus

Õppeaasta

Lasteaed korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini. Aktiivne õppeperiood toimub 1. septembrist 31. maini. Suvekuudel (va personali kollektiivpuhkuse aeg)  toimub õpitu kordamine ja kinnistamine ning põhirõhk on mängulistel ja laste liikumisaktiivsust toetavatel õuetegevustel. Rühmades koostatakse suvetegevuse nädalakavad.

Päevakava 

Õppe-ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vaba mäng, vabategevused ja pedagoogide kavandatud õppe-ja kasvatustegevused.                        Lapsed viibivad päevas sõltuvalt ilmastikust 1-2 korda õues.

Õppe-kasvatustegevust viiakse läbi nädalaplaani alusel. Nädalaplaan üleval internetikeskkonnas ELIIS. Osad õppetegevused toimuvad õues. Lastesõim on liitunud Eesti lasteaedade Internetipõhise Infosüsteemiga www.eliis.ee. Õpetajad peavad arvestust laste kohalkäimise kohta, planeerivad nädala tegevused ja kannavad sisse päevakirjeldused. Lisaks võimaldab keskkond jagada infot ürituste kohta.