“Kui mina hakkan luulemaie…”

Emakeele eesti keele tähistamise päev (14 märts).
Kuulutame välja luuletuste esitamise virtuaalse konkursi „Kui mina hakkan luulemaie“ /Eesti luule talgud/ ja kutsume teid selles osalema ja luulet nautima!

Üritus on pühendatud eesti keelele kui meie maa riigikeelele. Võistlus toimub virtuaalselt.

Kuidas osaleda:
1. Valida koos täiskasvanuga üks eestikeelne lasteluuletus.
2. Täiskasvanu abiga õppida see pähe.
3. Harjutada luuletuse ilmekat esitamist.
4. Lugeda luuletus läbi peast, las täiskasvanu jäädvustab esituse kaamerasse.
5. Palume laadida tehtud videod Facebooki üritusele „Kui mina hakkan luulemaie“.
6. Kutsuda kõiki oma sõpru videot vaatama ja laikima.

Konkursi tingimused:
1. Lapsel on soov luuletust ette kanda.
2. Osalejad: 2-7 aastased lasteaialapsed Lääne-Harju vallast.
3. Video pikkus – mitte rohkem kui 60 sekundit.
4. Konkursil osalemine tähendab automaatset nõusolekut isikuandmete töötlemiseks.
5. Video üleslaadimise tähtaeg: 01. märts 2023.
6. Video kaaskiri peab sisaldama järgmist:
a. lapse eesnimi, perekonnanimi, vanus
b. luuletuse pealkiri ja autori nimi
c. lasteaia ja lapse juhendaja nimed
7. FB sõprade hääletus on avatud kuni 10.03.2023.
8. Enim FB meeldimisi kogunud osalejat autasustatakse eriauhinnaga „Lääne-Harju Luuleleid“
9. Konkursil osalejad saavad mälestusdiplomid Lääne-Harju vallavalitsuselt.
10. Iga lasteaed valib ise oma osalejate edutamise viisid ja kriteeriumid.
11. Konkursi tulemused kuulutatakse välja 14. märtsil ürituse “„Kui mina hakkan luulemaie“ Facebookis ja Lääne-Harju vallavalitsuse kodulehel