Tutvustus

Üldandmed

Paldiski lasteaed Sipsik, Rae tn 48, Paldiski linn, Lääne-Harju vald

Registrikood: 75021161.

Omandivorm: Lääne-Harju valla hallatav lasteaed.

Kontaktandmed: direktor@lasipsik.edu.ee, tel: 56488905

Üldtelefon: 6741472.

Veebileht: https://www.paldiskisipsik.ee


Lasteaed on avatud:

Esmaspäevast reedeni  kell 7.00 kuni 19.00.


Lasteaias on 5 rühma: sõimerühm ja 4 aiarühma, neist üks on keelekümblusrühm. Õppekeeleks lasteaias on vene keel. Eesti keele õpetamine algab 1,5 eluaastast sõimerühmas. Alates 01.09.23 Paldiski lasteaed Sipsik suurendab eesti keele õpetamise õppemahtu ja on koostatud Paldiski lasteaia Sipsik eestikeelesele õppele ülemineku tegevuskava 2023 – 2024.

Lasteaia hoone on kahekorruseline. Esimesel korrusel paiknevad sõimerühm, köök, muusikasaal, personali puhkeruum, haridustehnoloogi tuba ja digivahenditega varustatud innovatsioonikeskus. Teisel korrusel asuvad neli rühma.

Lasteaiahoonet ümbritseb suur kõrghaljastatud õueala, kus rühmadel on oma mänguväljakud, ühiskasutatav spordi- ja liiklusväljak ja aiaga piiratud sõimeala.