Õpetajate kompetentsid

Paldiski lasteaias Sipsik töötavad parimad lasteaiaõpetajad

Kompetentsid väljenduvad inimese tegutsemises ja käitumises. Kompetentsimudeli peamine eesmärk on luua õpetaja rollimudel ning teadvustada oodatud hoiakuid ja käitumisviise. Kompetentsimudel aitab määratleda õpetaja tugevusi ja arendamist vajavaid külgi ning toetada seeläbi tema professionaalset arengut.

Kompetentsimudelit saab rakendada lasteaedades õpetajate arenguvajaduste hindamiseks ja arengu planeerimiseks. 360 kraadi tagasiside meetodi abil hindamine annab õpetajale võimaluse saada tagasisidet oma tegevuse kohta ehk infot, kuidas teised tema käitumist tajuvad. See on väärtuslik teave õpetajale, kes soovib areneda ja saada tõeliseks meistriks.

Rohkem info: https://www.harno.ee/opetaja-kompetentsimudel