Vastuvõtt ja lasteaiast lahkumine

Lasteaiakoha taotlemiseks saab lapsevanem esitada taotlus Lääne-Harju haridusteenuste infosüsteemi ARNO  kaudu. 

Taotlus on ka võimalik iseseisvalt printida pdf-st, täita ja edastada vallavalitsusele digiallkirjastatuna e-posti aadressile info@laaneharju.ee. Taotlus saab ka edastada paberkandjal Lääne-Harju  Vallavalitsusele sekretärile aadressil Rae tn.38 Paldiski linn, või saab täita lasteaias koha peal.

Lisainfo saamiseks võiks esmalt pöörduda lasteaia õpetajate, õppealajuhatajatele või direktori poole.