Huvitegevus

Inglise Keele Kursus Lastele  
Teisipäeviti kell 15.15, 15.50 ja 16.45 lasteaias Sipsik
Happy Classes Inglise Keele õppeprogramm põhineb  Cambridge English Language Learning programmil ja annab võimaluse pakkuda lastel parimat keeleõpet.  Happy Classes Inglise Keele kursusel kasutame Super Minds Õpikud ja Töövihikud ja pakume lastele võimalust elus edumaa saavutada, aidates neil võimalikult vara õppida rahvusvahelist äri- ja suhtluskeelt, inglise keelt. Tunnid toimuvad erinevates vanuserühmades kogenud õpetajate juhendamisel. Õppetöö toimub septembrist juunini. Õppetöö sisaldab 1 tundi keeleõpet (30-45 minutit) nädalas, anname ka kodutööd. Happy Classes Inglise Keele Kursus arendab lapse oskusi ja loob enesekindlust kasutada inglise keelt oma igapäevaelus.
Super Minds by Cambridge University Press õpetab palju enamat kui ainult inglise keelt. Lapsi valmistatakse ette täisajaga õppeks, tutvustades neile koolirutiini ja õpetades neile kasulikke arvutus-, loogika- ja käitumisalaseid oskusi. Olulisemad õppevaldkonnad: Lugemine, Kirjutamine, Kuulamine, Rääkimine. Tunnid on interaktiivsed sessioonid, kus õpitakse läbi mängude, lugude ja laulude.
Huviringis osalemise tasu on 24 eur. kuus.
Huviringi korraldaja Happy Classes OÜ, Randvere 9, Haabneeme www.happyclasses.ee info@happyclasses.ee Tel. 55592043
 
Logorütmika + Teatri Stuudio huviring Happy Classes
Esmaspäeviti kell 15.10, 15.50, 16.45
Logorütmilised tegevused sisaldavad vokaalseid harjutusi, laulmist, rütmiharjutusi, muusikainstrumentidel mängimist, näpumänge, liikumismänge ja samuti kõne- ja suhtlusmänge. Tunni kestus: 30-45 minutit. Õppetöö korraldus: üks kord nädalas. Õppevormid ja meetodid: mäng, loovtegevused, vestlused, tanstsud, teatri etendused ja teised.
Logorütmika ja teatri stuudio kursuse õppe eesmärgid on:
Kujundada positiivset suhtumist muusikalise tegevuse vastu. Lapse tundeelu rikastamine muusikaelamuste ja teatrielamuste kaudu. Õpetada kuulama muusikat, laulma, mängima laste pillidel. Õppida liikuma ja tantsima muusika või laulu saatel (rütmitaju arendamine). Arendada kollektiivset ja individuaalset oskust musitseerida ja esineda pidudel. Luua muusika abil võimalus vabaks eneseväljendamiseks. Arendada rütmitunnet, õpetada rütmiliselt liikuma, rütmiliselt komponeerima laule, eristama erinevaid temposid. Arendada heatahtlikku suhtumist muusikalisse ja teatri tegevusse. Õppida ära tundma laule, tekitada soov kaasa laulda eraldi sõnu ja silpe (ja rütmiline liikumine muusika järgi. Arendada keskendumise oskust. Tugevdada lapse füüsilist ja vaimset tervist. Ergutada lapse psühho-motoorset ja tunnetuslikku arengut. Õpperühmade komplekteerimisel arvestatakse õpilase vanust ja arengutaset.
Huviringis osalemise tasu on 24 eur. kuus. Huviringi korraldaja Happy Classes OÜ, Randvere 9, Haabneeme www.happyclasses.ee info@happyclasses.ee Tel. 55592043 Õppekava kood: 219065