TERVIST EDENDAV LASTEAED

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja edendada lapse tervist ning luua nii lastele kui ka töötajatele heaolu toetavad tingimused. See tähendab süsteemset ja järjepidevat arendustööd, mis lähtub tervist ja heaolu mõjutavate valdkondade ja tegurite hindamisel selgunud vajadustest. Lasteaed saab planeerida oma arengu- ja tegevuskavasse abinõud, mis aitavad edendada koostööd kogukonnaga, luua tervist toetavat psühhosotsiaalset ja füüsilist keskkonda ja kujundada laste tervisekäitumist. Oluline on töötajate kompetentsus tervise ja heaolu edendamisest ning tervise- ja tugiteenuste pakkumise võimalused lasteaias.

Kuidas meie lastega ja töötajatega terved olla püüame:
– laste vastuvõtt hommikul perioodil 15.maist kuni 15.septembrini toimub õues;

– igas vanuserühmas toimuvad nädala jooksul: igapäevaselt on hommikuvõimlemine ja liikumispausid, muusika- ja  liikumistegevused (1 tegevus on alati õues sõltuvalt ilmastikust);

– lasteaias on ilus ja avar õueala, lapsed viibivad õues iga ilmaga vähemalt kord päevas;

– lasteaias on traditsioonilised tervise- ja spordiüritused, miskorraldatakse ka koos lapsevanematega;
– iga päev on menüüs eestimaine terviseamps – värske puu-, köögi- või juurvili.

Kasulikud lingid