Tulest targem!

“Tulest targem”on Päästeameti koolitusprojekt 6-7 aastastele lastele. Projekti raames külastavad päästjad lasteaedu, räägivad tulekahju tekkepõhjustest, tulekahju korral käitumisest, suitsuandurist ning tutvustavad päästevarustust ja -tehnikat. Meie lasteaias on Paldiski Päästekomando külastamas.


18.09.2020

Lepatriinu ja Päevalilleke rühmade lapsed said teoreetiliseid teadmisi tuleohutusest. Päästjad õpetasid, kuidas käituda tulekahju puhkemise korral, demonstreerisid kuidas päästja maski ja kiivriga välja näeb.


25.10.2018

Päästjad tuletasid meelde Mesilase lastele kuidas õigesti kasutada  number 112, kuidas on vaja käituda hädaolukorras, milles on suitsuandurite kasu.


18.10.2017

Tuleohutuse õppus Kirsike rühma lastele.