Lapsevanemate klubi on taas koos

Täname kõiki emasid ja isasid, kes leidsid võimaluse teisipäeval külastada lastevanemate klubi “Lapsepõlve territoorium” ja sellest kohtumisest aktiivselt osa võtsid. Hubases mitteametlikus õhkkonnas toimunud klubi koosolekul püüdsime jõuda vastata kõikidele olulistele (varem läbiviidud küsitluse järgi) lapsevanemaid puudutavatele küsimustele. Võtmeküsimusteks olid laste tervis ja ohutus rühmades, toitumine, toidumenüü, eesti keele õpe, kooliks ettevalmistamine ja logopeediline tugi. Kinnitati ka hoolekogu koosseis ning ürituse alguses ja lõpus toimusid väikesed mängud psühholoogiliseks lõdvestumiseks. Lasteaia meeskond avaldab tänu klubi “Lapsepõlve territoorium” liikmetele tulemusliku ühistöö eest ning kutsub kõiki lapsevanemaid osalema järgmisel koosolekul, mis toimub jaanuaris.

Published