Tegevuskava

Lasteaia tegevuskava on koostanud pedagoogilise personali meeskonnatöös. Aluseks on lasteaia arengukava 2021-2025a. ning õppekava. Aasta tegevuskava on vastuvõetud pedagoogilises nõukogus ja kooskõlastatud hoolekoguga.