Evakuatsiooniõppused läksid edukalt

Meie lasteaias toimub igal aastal tuleohutuse ja evakuatsiooni koolitus. See ei ole pelgalt  bürokraatlik formaalsus, vaid väga oluline päev kõikidele töötajatele, mil täiendame ja värskendame oma teadmisi.  Juba mitmendat aastat on meile appi tulnud Ivan Mjazin SafetyPluss OÜ-st. Infotunnis on kõigil lasteaia töötajatel võimalus tunda end tuletõrjujatena, kes tegutsevad täpselt ja külmavereliselt. Pärast loengut ja vastuseid küsimustele järgnes evakuatsiooniõpe. Seejuures pole kunagi ette teada, millisesse ruumi Ivan tulekahju paigaldab suitsugeneraatori. Sellel aastal “tossutamine” juhtus teisel korrusel, rühmas Maasikas. Kuid õpetajad ja teised töötajad ei kaotanud pead – kõik nad tegutsesid täpselt ja oskuslikult, igaühel oli oma roll. Evakueerimist juhtisid majandusjuhataja ja lasteaia direktor, kes vastavalt määrustikule lahkusid hoonest viimastena. Kõik lapsed olid tublid! Praktiliselt keegi ei pabistanud, nutmisest rääkimata. Isegi väikesed lapsed jälgisid õppuse käiku huviga ja esitasid oma õpetajatele õigeid küsimusi. Nüüd teavad kõik töötajad kui ka lapsed, mida täpselt peab tulekahju esimeste tunnuste korral ette võtma.

Published