Teatristuudio ootab taas lapsi

Koostöös Happy Classes hariduskeskusega me jätkame kursust “Logorütmika + teatristuudio”. Tegevused toimuvad esmaspäeviti algusega kell 15.00. Tunni kestus on 20-25 minutit.

Logorütmika on lõõgastav tegevus keeleliseks ja mentaalseks arenguks, mis põhineb liikumisel, kõnel ja muusikal. See on füüsiliste harjutuste kompleks, mida saadavad sõnad ja muusika. Teatrioskus on lavakõne, artikulatsioon ja miimika, plastilisus, stsenograafia, esinemised avalikkuse ees, loovus, nukuteater.

Tegevusi viib läbi Anna Tilk – Vene teatri näitleja, teatridistsipliinide õpetaja, lasteanimaator, kolme lapse ema.

Tunnis me arendame koordinatsiooni ja liikumisaktiivsust, tunnetuslikku huvi, anname teadmisi, mis ulatuvad lasteaiaprogrammist kaugemale. Tegelemine logorütmikaga nõuab lastelt tähelepanu, taibukust, reageerimiskiirust, organiseeritust, aitavad lastel muutuda pingevabamaks ja emotsionaalsemaks. See teraapia arendab võimet orienteeruda ruumis, parandab üld- ja peenmotoorikat, maandab psühho-emotsionaalset pinget, õpetab õiget hingamist. Tulemuseks on õige häälduse, kunstilise maitse ning kõlbelise immuunsuse kasvatamine, lapse positiivse mina ja kindlustunde kujunemine  – “ma saan sellega hakkama”. Emotsionaalne intelligentsus, vaimu ja keha arendamine on lapse tervise ja edu alus.

Kursus algab 7. veebruaril. Ootame teie lapsi tegevustesse!

Registreerimisvormi link:

Published