Tunnustus Eurokomisjonilt

Oleme saanud Euroopa Komisjoni Sidevõrkude, sisu- ja tehnoloogiaameti peadirektori allkirjaga tunnistuse, et Paldiski lasteaed “Sipsik” on Euroopa programmeerimisnädala ainukorraldaja.

26 läbiviidud üritust on tõesti suur saavutus. See on esimene näitaja Harjumaal ja teine kõigi Eesti lasteaedade seas. Loomulikult ei saanud jääda selline panus Euroopa laste haridusse märkamata.

Täname kõiki õpetajaid ja nende abisid, kes võtsid Euroopa CodeWeek 2021 aktiivselt osa. Ilma teie panuseta ja siira soovita anda lastele 21. sajandi inimese kõige arenenumad oskused, poleks midagi juhtunud. Jätkame samas vaimus!

CodeWeek –  on suurejooneline projekt, milles osaleb enamik Euroopa riike. 10 päeva jooksul toimub enam kui 73 tuhat üritust, mis on kõik suunatud ühisele eesmärgile: anda võimalikult paljudele ELi lastele programmeerimise põhioskused. Haridusasutused korraldavad avatud õppetunde, üritusi, meistriklasse ning näitavad interneti vahendusel oma saavutusi kolleegidele üle Euroopa.

Lasteaed Sipsik on uhke oma innovaatilisuse üle, mistõttu püüdsime CodeWeeki raames esitleda kõiki 2021. aastal ProgeTiigri projekti raames saadud uusimaid digitööriistu ja uut tüüpi robootikat. Lapsed näitasid, kuidas nad hakkama saavad samm-sammulise programmeerimisega. Õpetajad aga demonstreerisid oma teadmisi, oskusi ja võimeid digitehnoloogiate kasutamisel õppetöös. Näidati: õpperobotite (11 liiki) ja Lego WeDo 2 lõimimist erinevatesse õppekava valdkondadesse, 3D-disaini programmeerimistegevusi, tööruume õpetajatele 3D-skanneri ja programmeeritavate droonide kasutamiseks õppetöös. Koos partneritega peeti ka kaks ühisüritust, milleks olid Sügisene Robo-merelahingu telesild (koos Tallinna Allika lasteaiaga) ja Lego Superchampion 4 turniir (koos Paldiski Vene Põhikooliga).

Published