Digihügieen on tähtis

Täna on üle-eestiline digitaalne koristuspäev 2022.

Koguge aega ja rääkige oma lapsele internetiseadmete kasutamise mõjust keskkonnale,  tehke koos temaga digitaalset puhastust.

Me kõik kasutame nüüdisajal arvuteid, nutitelefone ja tahvelarvuteid, tekitades keskmiselt 1,7 megabaiti andmemahtu sekundis. See arv kasvab igal aastal ja mõjutab juba kasvuhoonegaaside heitkoguste ülemaailmset osakaalu. Internet ja sellega seotud seadmed põhjustavad praegu 4% kõigist heitkogustest, kuid aastaks 2025 see arv kahekordistub.

Ühe e-kirja saatmine tekitab kuni 4 grammi СО2 ning kui lisada kirjale foto, siis tervelt 50. Iga planeedi elanik, saates oma kirju, toodab aastas 135 kg CO2 väljaheiteid, mis  ületab 300-kilomeetrist autosõitu.

Kas te kujutate ette, millise panuse saab kogu pere planeedi jätkusuutlikku arengusse, kui vähemalt kord aastas teeb digipuhastust?

Järgige joonistel olevaid juhiseid:

Published