Silmapaistvad tulemused meie lasteaias

Eesti haridussüsteemis on palju haridusasutusi, kuid vähesed neist võivad kiidelda saavutustega, mis on võrreldavad nendega, mida esindab Paldiski lasteaed Sipsik. Oleme uhked teatamaks, et juba teist korda oleme saanud auhinnalise koha mainekal riiklikul konkursil “Eestimaa õpib ja tänab”, mis tunnustab silmapaistvaid saavutusi hariduse valdkonnas. Aastal 2020 tunnustati meid haridusministri tänukirjaga meie tegevuse eest, mida nimetati “Digiõpe lasteaias”, ning aastal 2023 “Lastevanemate klubi – Lapsepõlve pärusmaa” eest. 

Edulugu: “Digiõpe lasteaias”  

Meie lasteaed on aktiivselt juurutanud digitaaltehnoloogiaid igapäevases õppe- ja kasvatustegevuses alates a. 2017. Meie haridusasutuse raames tegutseb innovatsioonikeskus, mis on varustatud erinevate robotite, virtuaalreaalsuse prillide, 3D-printeri ja 3D-skanneriga. Aastal 2020 tunnustati meid Eesti haridusministri tänukirjaga aktiivse digitehnoloogiate kasutuselevõtu eest õppeprotsessis. See tunnustus kinnitab meie usku kaasaegsetesse õpetamismeetoditesse ja laste ettevalmistamise tähtsust digitaalse ajastu väljakutseteks. Meie lähenemise eripära digiõppele lasteaias seisneb kaasaegsete haridusprogrammide ja digitaalsete töövahendite aktiivses kasutamises laste oskuste arendamiseks. See võimaldab teha õppeprotsessi lastele kaasahaaravamaks ja huvitavamaks. Näiteks Euroopa Code Week raames, mil kõik Eesti haridusasutused osalevad digitaalsetes tegevustes, on meie lasteaed mitu aastat järjest saanud tõenduseks aukirja, mis kinnitab meie staatust juhtiva korraldajana (Super Organiser) Eestis. Meie digitaalse õppe materjalid on samuti tunnustatud kogukonna poolt ja avaldatud ProgeTiigri kogumikus.  

Edulugu: “Lastevanemate klubi – Lapsepõlve pärusmaa” 

Aastal 2023 tegi meie lasteaed taas meid õnnelikuks, saades riikliku konkursi “Eestimaa õpib ja tänab” finalistiks. Sel korral tunnustati meie tegevust, mida nimetati “Lastevanemate klubi – Lapsepõlve pärusmaa”. See projekt tunnistati silmapaistvaks ja sai suure toetuse osaliseks nii lastevanematelt kui ka kohalikult kogukonnalt. 

“Lastevanemate klubi – Lapsepõlve pärusmaa” keskendub vanemate kaasamisele oma laste õppe- ja kasvatusprotsessi. Oleme korraldanud regulaarseid kohtumisi ja seminare lastevanematele, kus nad saavad arutada kasvatamisega seotud küsimusi, jagada kogemusi ja saada nõu ekspertidelt. See projekt on soodustanud tihedamat suhtlust vanemate ja pedagoogide vahel ning aidanud luua sõbraliku ja toetava kogukonna. 

Eriti on klubi tegevus aidanud ja jätkab positiivset mõju avaldamist seoses hariduse üleminekuga eestikeelsele õppele. Oleme loonud lastevanemate nõustamiskeskuse (Sipsik aitab), mille missiooniks on toetada laste ja nende perede edukat kohanemist ja integreerumist eestikeelsesse hariduskeskkonda.  

Paldiski lasteaed Sipsik on uhke oma saavutuste üle, mis rõhutavad meie pidevat püüet hariduse valdkonnas pidevalt paremaks ja uuenduslikkumaks muutuda. Oleme uhked meie õpetajate, lastevanemate ja laste üle, kes on teinud need saavutused võimalikuks. Meie lasteaed jääb kohaks, kus laste õppimine ja areng käivad käsikäes soojas ja toetavas õhkkonnas. Ootame põnevusega uusi väljakutseid ja loodame jätkata teed silmapaistvate tulemuste saavutamise suunas tulevikus. 

Published