Eestikeelsele õppele üleminek

Eesti keele õpe 01.09.22-01.08.23

Paldiski lasteaias Sipsik viiakse eesti keele õpe läbi erinevates vormides:

  • Eesti keel kui teine keel valdkonnas – lastega töötavad kaks eesti keele õpetajat. Eesti keele õpet viiakse läbi sellest õppeaastast lastele alates 1,5 eluaastast. Eesti keeletegevused viiakse läbi 1,5-4 aastaste lastega kolm korda nädalas, vanema rühma lastega iga päev. Eesti keel õpetamisel kasutavad õpetajad nüüdisaegseid õpimeetodeid nagu õuesõpe (suvekuudel toimuvad tunnid lasteia terrotooriumil), liikumismängud, draamaelemendid – nt rahvakalendripidustustes, laialt kasutatakse robootikat.
  • Igapäevane õppetegevus rühmades on lõimitud eesti keele õpetamisega.
  • Keelekümblus – alates sellest õppeaastast töötab keeelkümbluse meetodil juba kaks rühma.
  • Liikumistegevused igas rühmas viiakse läbi kaks korda nädalas eesti keeles.
  • Muusikalise õppetegevuse käigus lapsed kuulavad ja laulavad eestikeelseid laule, tantsivad eesti rahvatantse ja mängivad eesti rahvamänge.
  • Erivajadustele lastele viiakse läbi individuaalsed õppetegevused vastavalt nende võimetele.
  • Igal aastal lapsed osalevad erinevates Lääne-Harjumaa ja Harjumaa teatri ja – laulufestivalidel ja esinevad seal eesti keeles.
  • Lasteaed on paljude valla lasteaedade vaheliste ühisürituste korraldaja, mis on mõeldud nii lastele, õpetajatele kui ka juhtkondadele: „Lego Superchampion“, „Suure Päkapiku turniir“, „Workshop õpetajalt õpetajale“, „Ideede laat“, „Robohackathon“, veebisilt Mardi eestikeelse lasteaiaga Code Week programmeerimisnädala raames, Kadripäeva pühitsemine Tallinna Muhu Lasteaiaga, eesti lasteluule esitamise konkurss „Kui mina hakkan luulemaie“ jne.
  • Muuseumipedagoogika – lapsed külastavad eestikeelseid tunde Harjumaa muuseumis.
  • Eelkool Paldiski Ühisgümnaasiumis, mis toimub üks kord nädalas.

Üleeuroopalise #CodeWeek nädala raames toimus meie lasteaia ja Tallinna Mardi Lasteaia vaheline telesild. Me viisime läbi robotite merelahingu teemal “Toidupüramiid – mina olen see, mida ma söön”. Oli väga lõbus ja õpetlik ning mis peamine, Kirsike rühma lapsed suhtlesid oma eakaaslastega Tallinnast kogu 45 minuti jooksul ainult eesti keeles! Ja samal ajal täitsid nad kõik ülesanded õigesti: viisid pandobotid õigetesse lahtritesse, lahendasid mõistatusi ja panid kõik toiduaineid tervisliku ja maitsva toidu püramiidi õigetele riiulitele. Tublid!  

Ja siit võite näha, kuidas eelmisel aastal toimus sarnane telesild, kuid teisel teemal: